Η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου