Η θεραπεία με όζον στην αvτιμετώπιση της κεφαλαλγίας: Η μέθοδος της μεγάλης αυτομετάγγισης