Τι είναι η διέγερση νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων;

Η τεχνική της διέγερσης του νωτιαίου μυελού αναφέρεται στην εμφύτευση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτροδίων στον επισκληρίδιο χώρο, δηλαδή σε ένα χώρο που εκτείνεται σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης και στην ουσία βρίσκεται μεταξύ των οστών που δημιουργούν τη σπονδυλική στήλη εξωτερικά και του νωταίου μυελού. Τα ηλεκτρόδια αυτά εμφυτεύονται στο ύψος εκείνο της σπονδυλικής στήλης όπου εντοπίζεται ο χρόνιος πόνος και συνδέονται με μια μικρή ηλεκτρική γεννήτρια που και αυτή, με τη σειρά της, εμφυτεύεται υποδόρια, δηλαδή κάτω από το λίπος του σώματος και άρα δεν είναι ορατή. Η παραγωγή ηλεκτρικών σημάτων από τη γεννήτρια μεταβιβάζεται στα ηλεκτρόδια με αποτέλεσμα να «διεγείρεται» ο νωτιαίος μυελός στο ύψος όπου εντοπίζεται ο πόνος, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της μετάδοσης των σημάτων του πόνου κατά τη διαδρομή τους από το νωτιαίο μυελό προς τον εγκέφαλο και συνεπώς την κατάργησή του.

Η ίδια τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στο νωτιαίο μυελό αλλά και σε κάποιο περιφερικό νεύρο που πάσχει, λειτουργώντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Πότε ενδείκνυται η διέγερση νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων;

Η μέθοδος αυτή φαίνεται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της χρόνιας ισχιαλγίας αλλά και της διαβητικής περιφερικής πολυνευροπάθειας ή της περιφερικής νευροπάθειας που οφείλεται σε προηγούμενη λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα (μεθερπητική νευραλγία) ή σε τραυματισμό περιφερικού νεύρου. Σε κάθε περίπτωση, καθώς πρόκειται για μια παρεμβατική μέθοδο, συστήνεται κατά κανόνα σε ασθενείς στους οποίους η μέγιστη ασφαλής δοσολογία του φαρμάκου από το στόμα δεν είναι αποτελεσματική ή προκαλεί σημαντικές μη ανεκτές παρενέργειες, καθώς και σε ασθενείς που, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή τέλος σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική ή σε άλλες λιγότερο επεμβατικές τεχνικές που όμως δεν ανακούφισαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη συμπτωματολογία τους.

Πώς γίνεται η διέγερση νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων;

Η εμφύτευση των ηλεκτροδίων πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, ούτως ώστε ο ιατρός να είναι σε θέση να γνωρίζει την ακριβή τελική θέση τους. Η εμφυτευόμενη γεννήτρια φέρει ακριβείς προδιαγραφές σχετικά με τις παραμέτρους λειτουργίας της, δηλαδή την ένταση και τη συχνότητα του διεγέρτη, τα οποία είναι προγραμματισμένα εκ των προτέρων από τον ιατρό αλλά μπορούν και να μεταβληθούν, αν απαιτηθεί, γεγονός που πραγματοποιείται εξωτερικά, με ειδικό εξοπλισμό, χωρίς ο ασθενής να χρειαστεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε νέα παρέμβαση.

Επιπλέον, ο ασθενής εφοδιάζεται με ειδικό τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να μεταβάλλει την ένταση ή τη συχνότητα του διεγέρτη σε περίπτωση που θεωρεί ότι ο πόνος του δεν ελέγχεται ικανοποιητικά και με τον τρόπο αυτό να αυτορυθμίζει ως ένα βαθμό τη θεραπεία του ανάλογα με τις δραστηριότητές του και τις καθημερινές του ανάγκες.