Τι είναι ο βελονισμός;

Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην κινεζική ιατρική με μια ιστορία που ξεκινά πριν 4000 χρόνια στην Κίνα και πριν 160 χρόνια στην Ευρώπη. Η εξάπλωση της χρήσης του σαν μια εναλλακτική μορφή θεραπείας για την αντιμετώπιση του χρονίου πόνου τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόοδο της επιστήμης που αποσαφήνισε το μηχανισμό δράσης του, τον απάλλαξε από θρησκευτικές προλήψεις και δοξασίες και επιβεβαίωσε εν μέρει την αποτελεσματικότητά του.

Πώς γίνεται ο βελονισμός;

Στο βελονισμό χρησιμοποιούνται ανοξείδωτες βελόνες μιας χρήσης που εισάγονται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος με σκοπό τη διέγερση των λεγόμενων μεσημβρινών του.

Πώς δρα ο βελονισμός;

Θεωρείται πως η είσοδος της βελόνας στο δέρμα προκαλεί μια μικρή τοπική φλεγμονώδη αντίδραση περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Η αντίδραση αυτή προκαλεί με τη σειρά της ενεργοποίηση των ενδογενών μηχανισμών αναλγησίας του ανθρώπινου σώματος. Η απάντηση αυτή του οργανισμού, ωστόσο, ενδέχεται να μπορεί να καλύψει περιοχή μεγαλύτερη από αυτή του σημείου εισόδου της βελόνας και με τον τρόπο αυτό να ανακουφίσει και τον πόνο που οφείλεται σε δυσλειτουργία παρακείμενων στο σημείο εισόδου ιστών ή οργάνων. Τέλος, έχει επιβεβαιωθεί ότι η είσοδος της βελόνας στο δέρμα προκαλεί την απελευθέρωση των λεγόμενων ενδορφινών από τον οργανισμό, δηλαδή ουσιών με ισχυρή αναλγητική δράση που παράγονται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό οποτεδήποτε ο οργανισμός βιώσει ένα επώδυνο ερέθισμα και που έχουν γενικότερη δράση στο αίσθημα αντίληψης του πόνου.

Είναι αποτελεσματική η μέθοδος του βελονισμού;

Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι μεγάλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της υφηλίου επενδύουν σε μελέτες σχετικά με την πλήρη διαλεύκανση του μηχανισμού δράσης του καθώς και από το ότι πρόκειται για τη μοναδική εναλλακτική μέθοδο θεραπείας που εφαρμόζεται και σε δημόσια νοσοκομεία σε πολλές χώρες του κόσμου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη γενικότερη ασφάλεια της εφαρμογής του, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα επιπλοκών ή παρενεργειών και τη δυνατότητα συνδυασμού της εναλλακτικής αυτής μορφής θεραπείας με πιο παραδεδεγμένες από την ιατρική κοινότητα τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης του πόνου, καθιστούν τον βελονισμό μια αποδεκτή πλέον μέθοδο εν αντιθέσει με άλλες λιγότερο τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους, όπως η χειροπρακτική, η βοτανοθεραπεία/ αρωματοθεραπεία και το Reiki.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδος και εάν επιλεγεί εκ μέρους του ασθενούς, είναι σημαντικό να διενεργείται εν γνώσει του θεράποντος ιατρού και να μην αποκρύπτονται σημαντικές πληροφορίες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των κλασσικών θεραπειών ή ακόμα και την ίδια την υγεία του ασθενούς, καθώς, για παράδειγμα, κάποια από τα βότανα που χρησιμοποιούνται στη βοτανοθεραπεία μπορεί να αλληλεπιδράσουν ή να παρέμβουν στη δράση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.