Χρόνιος πόνος και ψυχολογική υποστήριξη

Ο πόνος, και ιδιαίτερα στη χρόνια μορφή του, δεν επηρεάζει τον πάσχοντα μόνο σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο υποβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του.

Άτομα που πάσχουν από χρόνιο πόνο τείνουν να εμφανίζουν καταθλιπτικές και αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές μετατραυματικού στρες ή ενδέχεται να έχουν συμπτωματολογία που δε φτάνει στη σοβαρότητα της κλινικής διάγνωσης. Επίσης, τείνουν στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την απομόνωση, περιορίζουν την κοινωνική τους ζωή, παρουσιάζουν μείωση της απόδοσής τους στην εργασία τους, είναι περισσότερο ευάλωτα στην παχυσαρκία, στις διαταραχές του ύπνου και στη χρήση προβληματικών αναλγητικών φαρμάκων.

Έτσι, η μείωση των επεισοδίων του πόνου δεν αποτελεί το μοναδικό ζητούμενο στη Μονάδα Φροντίδας Πόνου Therapia Specialists: Δίνεται εξίσου έμφαση στις σκέψεις και τα συναισθήματα του ασθενούς και στις συμπεριφορές που προκύπτουν, περισσότερο ή λιγότερο εμφανώς, από την παρουσία του πόνου στη ζωή του.
Έρευνες έχουν αποδείξει το σημαντικό όφελος του συνδυασμού της ιατρικής και της ψυχολογικής παρέμβασης στη θεραπεία του πόνου σε σύγκριση με εφαρμογή θεραπείας χωρίς παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη.

Θεραπευτική προσέγγιση

Η ψυχολογική θεραπευτική προσέγγιση στην περίπτωση του χρόνιου πόνου μπορεί να είναι για παράδειγμα η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and commitment therapy), η Αντιμετώπιση Άγχους με Ενσυνειδητότητα (Mindfulness-based Stress Reduction) ή η Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς της σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

Στόχος του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει τον ασθενή να αναγνωρίσει και να αλλάξει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του απέναντι στον πόνο και την νόσο που τον προκαλεί, να αναπροσαρμόσει συμπεριφορές που έχουν την πηγή τους στον πόνο και τεράστιο αντίκτυπο στην προσωπική, κοινωνική ή επαγγελματική του ζωή.

Στόχος του ψυχολόγου είναι να καθοδηγήσει τον ασθενή προς την αύξηση της αυτοπεποίθησής του, τη βελτίωση της διάθεσής του, τη βελτίωση της κινητικότητάς του με την εξάλειψη του σχήματος κίνηση ίσον πόνος, τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου του.

Στόχος του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει την συναισθηματική και ψυχική του ισορροπία, να επανασυνδεθεί με το υγιές κομμάτι της ύπαρξής του και τελικά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Και βέβαια, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή να παραμεληθεί η στήριξη της οικογένειας και του στενού περιβάλλοντος του ασθενούς, αφού είναι εκείνοι που καθημερινά απορροφούν τους ισχυρούς κραδασμούς που προκαλεί η παρουσία του χρόνιου πόνου στη ζωή του πάσχοντος.