Τι είναι η μεθερπητική νευραλγία;

Η μεθερπητική νευραλγία αναφέρεται σε μια μορφή νευροπαθητικού πόνου ο οποίος αναπτύσσεται μετά από προσβολή από τον ιό της ανεμευλογιάς – έρπητα ζωστήρα (Varicella Zoster Virus-VZV). Η προσβολή από τον ιό αυτό πραγματοποιείται συνήθως στην παιδική ηλικία από μετάδοση από προσβεβλημένο άτομο και εκδηλώνεται με την κλασσική εικόνα της ανεμευλογιάς. Ωστόσο, μετά την ύφεση της συμπτωματολογίας, ο ιός δεν απομακρύνεται από τον οργανισμό αλλά παραμένει σε λανθάνουσα κατάτσταση από την οποία μπορεί να αναζωπυρωθεί αργότερα στη ζωή του ατόμου και να προκαλέσει την κλινική εικόνα του έρπητα ζωστήρα. Συνήθως, σε υγιή άτομα η αναζωπύρωση αυτή επισυμβαίνει σε προχωρημένη ηλικία, μετά τα 60 έτη, ωστόσο σε ειδικές καταστάσεις ατόμων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως σε νοσούντες από AIDS ή σε άτομα υπο θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, κορτικοστεροειδή ή υπό χημειοθεραπεία λόγω συνυπάρχουσας κακοήθειας, ο ιός ενδέχεται να αναζωπυρωθεί και σε μικρότερη ηλικία.

Κλινικά, ο έρπης ζωστήρας εκδηλώνεται με ένα φυσαλιδώδες εξάνθημα με πολύ συγκεκριμένη κατανομή με σαφή όρια, ανάλογα με το νεύρο το οποίο προσβάλλεται, με συνοδό έντονο καυστικό άλγος. Ωστόσο, ακόμη και μετά την ύφεση του εξανθήματος, ο συνοδός πόνος μπορεί να επιμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κάποιο άλλο σύμπτωμα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα εάν ο ασθενής αναζητήσει ιατρική μέριμνα μετά την ύφεση του εξανθήματος. Ο πόνος περιγράφεται συνήθως από τον ασθενή ως οξύς και πιεστικός, ενώ συχνά συνυπάρχουν κνησμός, κακουχία, κεφαλαλγία και υπεραλγησία, δηλαδή εκσεσημασμένη επίταση της έντασης του πόνου ακόμη και με το απλό άγγιγμα. Ο βαθμός επίπτωσης στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών είναι συχνά δραματικός αφού ακόμη και η απλή επαφή των ρούχων με το σημείο προσβολής μπορεί να είναι γι’ αυτούς ανυπόφορη.

Ποια είναι η αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας;

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε επεμβατική. Η συνηθέστερη φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει αντιεπιληπτικά φάρμακα και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ωστόσο συμπληρωματικά πολλές φορές χορηγούνται αναλγητικά και ήπια οπιοειδή. Τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζονται και ειδικά αυτοκόλλητα επιθέματα με καψαϊκίνη 8% στην προσβεβλημένη περιοχή με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εάν, ωστόσο, η φαρμακευτική συντηρητική θεραπεία αποδειχθεί ανεπιτυχής ή απαιτηθεί η διακοπή της λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, όπως είναι η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστεροειδών και τοπικών αναισθητικών, οι τεχνικές της νευροτροποποίησης και ο συμπαθητικός αποκλεισμός.