Τι είναι η νευραλγία τριδύμου;

Η νευραλγία του τριδύμου νεύρου ή πιο απλά η νευραλγία τριδύμου αποτελεί μια εκδήλωση δυσλειτουργίας του τριδύμου νεύρου, ενός νεύρου που είναι υπεύθυνο για την αισθητική νεύρωση της μεγαλύτερης επιφάνειας του προσώπου αλλά και για τη λειτουργία των μασητήρων μυών, συνεπώς είναι σημαντικό για τη λειτουργία της μάσησης. Η δυσλειτουργία του νεύρου αυτού εκδηλώνεται με εξαιρετικά δυνατό αλλά μικρής διάρκειας πόνο που εντοπίζεται στην κάτω γνάθο και την παρειά αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζεται και στην άνω γνάθο, στον κρόταφο, μετωπιαία και περιοφθαλμικά. Ο πόνος της νευραλγίας του τριδύμου μπορεί να επανέρχεται πολλές φορές την ημέρα και να επάγεται από κινήσεις όπως η ομιλία και η μάσηση, είναι δε τόσο ισχυρός που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά επώδυνες απλές δραστηριότητες όπως η μάσηση, η κατάποση, το βούρτσισμα των δοντιών ή ακόμη και το πλύσιμο και η απλή επαφή του δέρματος του προσώπου. Εμφανίζεται συνηθέστερα μετά την ηλικία των 50 ετών και συχνότερα στις γυναίκες.

Πού οφείλεται η νευραλγία τριδύμου;

Η αιτιολογία της νευραλγίας του τριδύμου νεύρου δεν είναι εντελώς αποσαφηνισμένη αλλά φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμπίεση του νεύρου συνήθως στο σημείο από όπου εκφύεται στον εγκέφαλο από κάποιο μεγάλο αγγείο ή από κάποιον όγκο με αποτέλεσμα να χάνει τη φυσιολογική του επικάλυψη από το έλυτρο μυελίνης (απομυελίνωση), γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη γενικότερη δυσλειτουργία του. Επίσης, η νευραλγία τριδύμου εμφανίζεται δευτεροπαθώς στα πλαίσια νοσημάτων που προκαλούν απομυελίνωση όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται σαφής ανατομικός λόγος για τη δυσλειτουργία του νεύρου, περίπτωση η οποία περιγράφεται ως ιδιοπαθής νευραλγία τριδύμου. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον τεθεί η διάγνωση της νευραλγίας τριδύμου, ο ασθενής υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να αποκλειστούν σοβαρά νοσήματα που μπορούν να την προκαλέσουν, όπως οι όγκοι ή η σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά και να αναδειχθεί πιθανός ανατομικός λόγος που μπορεί να προκαλεί συμπίεση του νεύρου στην επριοχή έκφυσής του.

Ποια είναι η αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου;

Η αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική αντιμετώπιση έγκειται στη χρήση των λεγόμενων νευροτροποποιητικών φαρμάκων, όπως είναι η καρβαμαζεπίνη, η γκαμπαπεντίνη ή η πρεγκαμπαλίνη. Εφόσον η συντηρητική θεραπεία αποτύχει ή η φαρμακευτική θεραπεία δεν γίνεται ανεκτή από τον ασθενή, προτείνεται χειρουργική αντιμετώπιση. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο επεμβατικές και στοχεύουν είτε στην άρση της συμπίεσης του νεύρου (χειρουργική μικροαγγειακή αποσυμπίεση), είτε στην καταστροφή του γαγγλίου του νεύρου (gamma knife, διαδερμική μικροσυμπίεση με μπαλόνι, διαδερμική νευρόλυση του γαγγλίου με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας), είτε στην καταστροφή του ίδιου του νεύρου ((διαδερμική ριζόλυση με γλυκερόλη).