Συμμετοχή στο Ετήσιο ESRA Congress: Paravertebral block for Kyphoplasty in Copd Patient.