Άρθρο: Διαβάστε την εργασία της Ιατρού Κας. Δήμου για το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου.

 

Dimou T., Spanomanoli A., Loukatzikou E. – Mediterraneo Hospital, Athens, Greece, 417 NIMITS, Athens, Greece

 

BACKGROUND

 

NSAIDS:

 • First line treatment in management of acute inflammation
 • Many side effects (gastrointestinal, cardiovascular, renal)

HERBAL anti-Inflammatory therapy (combination of BOSWELLIA & BROMELAIN):

 • Clinically proven antioxidant & anti-inflammatory benefits
 • Effective treatment of postoperative pain
 • No side effects
 • Promote patient’s comfort and joint mobility

 

AIM:

Evaluation of contribution of herbal anti-inflammatory therapy in the

treatment of postoperative pain after total knee replacement (TKR)

 

METHODS:

Population: 40 male patients who underwent TKR, aged 60-80 years

 

Methods of treatment

 • All patients received the same spinal anesthesia (20 mg

ropivacaine) & the same postoperative pain treatment protocy

 • 20 patients received herbal preparation (HP) 1 week before surgery,

morning & evening and the next 20 days postoperatively

 

Data recorded (data assessed at 4, 12 and 48 hours):

 1. i) resting pain (VAS)
 2. ii) vomiting

iii) itching

 1. iv) headache
 2. v) constipation
 3. vi) urinary retention
 4. vi) motion sickness

viii) dry mouth

 1. ix) drowsiness

 

RESULTS:

 • VAS SCORE at 4, 12, 48 hours, the frequency of the use of

PCA system & total amount of tramadol were statistically lower

in HM group.

 • Other parameters were significantly less affected in the HM

group.

 

CONCLUSIONS:

 

 • Pre- and postoperative herbal anti-inflammatory therapy

significantly reduces pain after TR, as well as need for

opioids and their side effects

 • Herbal anti-Inflammatory drugs have high

bioavailability, maximum effectiveness and great gastric tolerance.