Τεχνική Cool RF: Στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας μία καινοτόμος τεχνολογία παρέχει τη λύση που αδυνατούν να δώσουν οι άλλες μέθοδοι.

Ο πόνος της μέσης δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ιδιαίτερα νέα άτομα. Η οσφυαλγία, δηλαδή ο πόνος της μέσης που συχνά αντανακλάται στους
γλουτούς ή συνοδεύεται από ισχιαλγία, αποτελεί πολύ συχνό πρόβλημα υγείας του γενικού πληθυσμού.
Σύμφωνα με μελέτες, το 65-80% των ανθρώπων θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί ασθενείς με οσφυαλγία αντιμετωπίζονται συντηρητικά με τις παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη συντηρητική αγωγή και χρειάζονται πιο δραστική λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

 

Οι Ραδιοσυχνότητες

Μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης είναι η διαδερμική νευρόλυση με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Πολλές σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν τη μείωση ή ακόμα και την εξαφάνιση της οσφυαλγίας μετά από θερμική νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες (Radiofrequency Ablation – RFA) των μικρών αισθητικών νεύρων που βρίσκονται κοντά στις σπονδυλικές αρθρώσεις. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με στόχο την καταστροφή νευρικών κυττάρων μέσω της εφαρμογής ηλεκτρικού πεδίου πάνω σε κάποιον ιστό. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η απονεύρωση (με θερμοκαυτηρίαση ή με ψυχρό πεδίο), με επακόλουθο την ανακούφιση του πόνου. Η διαδερμική νευρόλυση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.


Η Εξέλιξη

Μια νεότερη ειδική τεχνική νευρόλυσης με ραδιοσυχνότητες με επιτυχή εφαρμογή στην οσφυαλγία είναι η Cool-RF, όπου το ηλεκτρόδιο που δημιουργεί το συνεχές ηλεκτρικό πεδίο διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία. Αποτελεί αναγνωρισμένη μέθοδο θεραπείας για τον πόνο που προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη. Εξασφαλίζει μεγαλύτερη περιοχή εφαρμογής της θεραπείας, γεγονός που αυξάνει την ακρίβεια και μειώνει τον κίνδυνο βλάβης των παρακείμενων ιστών. Στην Cool-RF, ενώ θερμαίνεται ο νευρικός ιστός, νερό κυκλοφορεί μέσω της συσκευής δημιουργώντας μια περιοχή θεραπείας μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Παράλληλα, η ενέργεια που παρέχουν οι ραδιοσυχνότητες στοχεύει στα νεύρα που προκαλούν πόνο προστατεύοντας από την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας και την καταστροφή των γειτονικών ιστών. Η νέα θεραπευτική μέθοδος προσφέρει γρήγορη εφαρμογή, είναι μη επεμβατική και δεν απαιτεί γενική αναισθησία. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρός, υπάρχει σαφής μείωση ή και υποχώρηση του πόνου, βελτίωση της κινητικότητας και μειωμένη ανάγκη χρήσης αναλγητικών φαρμάκων. Πολλοί ασθενείς παρατηρούν βελτίωση της συμπτωματολογίας μόλις μέσα σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή της Cool RF.

Ευχαριστούμε την Τριανταφυλλιά
Δήμου, MD, Therapia Specialists,
Pain and Personal Care Unit
(therapiaspecialists.com).

Πηγή: Madame Figaro, Δεκ.2019