Ηλεκτρική διέγερση περιφερικών νεύρων στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου

    Εισαγωγή Η ηλεκτρική διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος για την αντιμετώπιση του πόνου χρονολογείται από την αρχαιότητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη θεωρία των πυλών των Melzack και Wall (1965) που υποστηρίζει ότι η διέγερση των μεγάλων νευρικών ινών (Α-δ) εμποδίζει την μετάδοση των επώδυνων ερεθισμάτων μέσω άλλων νευρικών ινών (ίνες C). Οι…

Η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFA) αποτελεί μια σύγχρονη, ελάχιστη επεμβατική μέθοδο που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Συνιστά μια από τις μεθόδους κατάλυσης των νεύρων με την εφαρμογή της οποίας προκαλείται ελεγχόμενη καταστροφή ιστών με τη χρήση θερμότητας (θερμοπηξία). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν δρα μόνο με την ανάπτυξη θερμότητας αλλά και…