Αποκλεισμός του σφηνουπερώιου γαγγλίου: Μια νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας

Η ημικρανία, με βάση πρόσφατα δεδομένα, επηρεάζει έναν στους δέκα ανθρώπους διεθνώς και συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στις 20 κυριότερες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως, καθώς επιφέρει σημαντική οικονομική, κοινωνική και προσωπική επιβάρυνση για τον ασθενή. Η χρόνια ημικρανία ορίζεται σήμερα ως κεφαλαλγία που εμφανίζεται 15 ή περισσότερες ημέρες το μήνα για διάστημα μεγαλύτερο…