Συμμετοχή στο Ετήσιο ESRA Congress: Paravertebral block for Kyphoplasty in Copd Patient.

Άρθρο: Διαβάστε την εργασία της Ιατρού Κας. Δήμου για το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου.   Dimou T., Spanomanoli A., Loukatzikou E. – Mediterraneo Hospital, Athens, Greece, 417 NIMITS, Athens, Greece   BACKGROUND   NSAIDS: First line treatment in management of acute inflammation Many side effects (gastrointestinal, cardiovascular, renal) HERBAL anti-Inflammatory therapy…

Συμμετοχή στο Ετήσιο ESRA Congress: Use Of Oral Herbal Anti-Inflammatory Therapy for the reduction of Postoperative Pain Inpatients after Total Knee Replacement.

Διαβάστε την εργασία της Ιατρού Κας. Δήμου για το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου.   Dimou T., Spanomanoli A., Loukatzikou E. – Mediterraneo Hospital, Athens, Greece, 417 NIMITS, Athens, Greece   BACKGROUND   NSAIDS: First line treatment in management of acute inflammation Many side effects (gastrointestinal, cardiovascular, renal) HERBAL anti-Inflammatory therapy (combination…