Η θεραπεία Spiritual Psychotherapy ή Πνευματική Ψυχοθεραπεία είναι μία σύγχρονη μορφή θεραπείας, η οποία βασίζεται στην ψυχοθεραπεία και προσφέρεται από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές.

Εάν έχετε κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, θα διαπιστώσετε πολλές ομοιότητες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων.

Κατά τη συμβουλευτική συνεδρία ψυχοθεραπείας, ο ψυχοθεραπευτής επικεντρώνεται στις εμπειρίες παιδικής ηλικίας του ασθενούς, στο οικογενειακό του ιστορικό και στοχεύει στην αναγνώριση και την επούλωση παλαιών τραυμάτων. Επιδιώκει να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει την συναισθηματική και ψυχική του ισορροπία, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του, να επανασυνδεθεί με το υγιές κομμάτι της ύπαρξής του και τελικά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Κατά την πνευματική ψυχοθεραπεία, ομοίως, ο ψυχολόγος ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει την ψυχική του ισορροπία, όμως βάζει στο επίκεντρο τις πνευματικές πεποιθήσεις του ασθενούς, εξετάζει πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης του τραύματος και περιλαμβάνει την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη στην προσέγγισή του. Διερευνά πώς τα συναισθήματα του ασθενούς συνδέονται με το σύστημα πεποιθήσεων του, πώς αυτό έχει αποκτηθεί και αναπτυχθεί (π.χ. από τους γονείς) και αν είναι εφικτό ο ασθενής να απαλλαγεί από ένα σύστημα που τον εμποδίζει να θεραπευτεί.