Καθώς η επικονδυλίτιδα προκαλείται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις της καθημερινότητάς σας, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή, μετά από αρκετές υποτροπές, να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο του χειρουργείου.

Εντούτοις, υπάρχουν εναλλακτικές, λιγότερο επεμβατικές θεραπείες πριν καταλήξετε στο χειρουργικό τραπέζι!

Θεραπεία με ραδιοσυχνότητες

Ο πόνος ουσιαστικά είναι ένα σήμα που μεταφέρεται στον εγκέφαλο από την πάσχουσα περιοχή μέσω ειδικών νεύρων. Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες αδρανοποιεί τα νεύρα αυτά με την εφαρμογή θερμότητας, η οποία προκαλείται από ένα ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεμένο με τη γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνότητας. Το ηλεκτρόδιο εισάγεται στην περιοχή μέσω μιας ειδικής βελόνας, η οποία παρακολουθείται ακτινοσκοπικά, ώστε ο γιατρός να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πορεία και την ακριβή θέση της.

Υπάρχουν δύο είδη ραδιοσυχνότητας:

  • η παραδοσιακή ραδιοσυχνότητα, με θερμοκρασία 80ο C – 90ο C, η οποία καταστρέφει το νεύρο και άρα διακόπτεται η μεταφορά του επώδυνου ερεθίσματος προς τον εγκέφαλο, οπότε ο πόνος παύει να είναι αντιληπτός
  • η παλμική ραδιοσυχνότητα, με θερμοκρασία μέχρι 42ο C, η οποία δεν καταστρέφει το νεύρο αλλά παρεμβαίνει και μεταβάλλει τη λειτουργία του, μειώνοντας την ένταση του επώδυνου ερεθίσματος προς τον εγκέφαλο και άρα μειώνοντας τον αντιλαμβανόμενο πόνο.

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες είναι ανώδυνη, καθώς πραγματοποιείται μετά από τοπική αναισθησία, και ελάχιστα επεμβατική, βοηθώντας σας να επιστρέψετε στις καθημερινές δραστηριότητες άμεσα και χωρίς ισχυρές φαρμακευτικές αγωγές.

Η θεραπεία αυτή αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των συντηρητικών μεθόδων που αναφέρθηκαν και της χειρουργικής επέμβασης που είναι η τελευταία λύση. Για το λόγο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαδοθεί παγκοσμίως και προτιμάται τόσο από θεραπευτές όσο και από ασθενείς, και ειδικά από το χώρο του αθλητισμού, όπου συναντάμε συχνά επώδυνες παθήσεις και τραυματισμούς.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε τη θεραπεία με ραδιοσυχνότητες βάσει των διεθνών ιατρικών και εργαστηριακών προτύπων, αφού συζητήσουμε μαζί σας και καταλήξουμε μαζί ότι αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή σας θεραπεία.