Στη Μονάδα Φροντίδας Πόνου Therapia Specialists εφαρμόζονται καινοτόμες IV θεραπείες για την άμεση αποκατάσταση και αναζωογόνηση του καταπονημένου οργανισμού και για την αντιμετώπιση προβλημάτων που, αν και δε συνδέονται με καταστάσεις οξέος ή χρόνιου πόνου, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ενδεικτικά, εφαρμόζονται οι εξής θεραπείες:

Πραγματοποιούνται επίσης συνεδρίες:

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας;